مفهموم و انواع ضرایب در شرط بندی

مفهوم و انواع ضرایب در شرط بندی

ضریب اصلی در شرط بندی به معنای میزان شانس برنده شدن ان رویداد است. اولین مطلب که باید فهمید این است که بر سه نوع کسری ، اعشاری و آمریکایی تقسیم میشود، انواع مختلف نشان دهنده قالب های مختلف برای ارائه احتمالات است ، که همچنین توسط مارکت های مختلف استفاده می شود و یک نوع را می توان به نوع دیگر تبدیل کرد. هنگامی که احتمال ضمنی یک نتیجه مشخص شد ، می توان در مورد قرار دادن شرط تصمیم گیری کرد

ادامه مطلب …

ارائه فرم پیش بینی فوتبال بصورت رایگان

ارائه فرم پیش بینی فوتبال بصورت رایگان

اگر در جریان اتفاقات پیش بینی ورزشی باشید حتما در گروه های تلگرامی و سایت های مختلف تبلیغ یک سری کانالها را دیده اید که مدعی ارائه فرمهای رایگان یا حتی فروش فرمهای وی آی پی به کاربران هستند و تبلیغات را بصورتی القا میکنند که با پیروی از آنها میتوان به موفقیت تضمینی دست پیدا کرد. ما در این مقاله بر آن شدیم که با بررسی این موضوع ادعای این دست کانالها را مورد بررسی قرار دهیم تا شاید به روند تصمیم گیری شما عزیزان کمکی کرده باشیم.

ادامه مطلب …